Zbadaj, porównaj i wybierz odpowiedni program do obsługi danych na Maj 2019
Wirtualni dostawcy danych
Znajdź odpowiednią platformę dla swojego projektu. Porównaj najlepszych dostawców według funkcji, bezpieczeństwa i opinii.

Prywatność

Spółka Datarooms.org zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony prywatności i danych osobowych osób odwiedzających naszą Witrynę. Aby lepiej chronić Państwa prywatność i abyście mogli zrozumieć nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności, udostępniamy to obwieszczenie wyjaśniające nasze praktyki informacyjne dotyczące Internetu oraz sposoby wykorzystywania i przetwarzania danych przez www.datarooms.org

Informacje, które gromadzimy i jak je wykorzystujemy

Aby umożliwić odwiedzającym skorzystanie z usług datarooms.org, zbieramy pewne typy danych umożliwiających identyfikację zarówno sprzedawców oprogramowania, jak i kupujących je.

Informacje umożliwiające identyfikację dostawcy oprogramowania

Możemy zbierać następujące rodzaje informacji umożliwiających identyfikację użytkownika od dostawców, aby umożliwić im wyszczególnienie swojej spółki i informacji o produkcie na naszej stronie: nazwę spółki i nazwę kontaktu spółki, adres e-mail i numer telefonu. Ponadto gromadzimy pewne nieosobowe informacje o spółce, w tym lokalizację siedziby, liczbę pracowników i klientów.

Informacje umożliwiające identyfikację użytkowników

Nie wymagamy od użytkowników rejestracji w celu przeprowadzenia badań przy użyciu witryny www.datarooms.org.Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się wypełnić prośbę o pomoc w znalezieniu usługi, zbieramy informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak imię i nazwisko, nazwę spółki, adres e-mail i numer telefonu. Te informacje przekazujemy dostawcom usług, gdy odwiedzający nam to zleci. Jeśli użytkownik złoży wniosek o weryfikację, zbieramy informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak imię, nazwę spółki i adres e-mail. Po przesłaniu formularza przekazujemy imię i nazwę spółki dostawcy usług. Kiedy formularz zostanie potwierdzony przez użytkownika, w naszej Witrynie wyświetlamy imię i nazwę spółki. Udostępniamy adres e-mail gościa z usługodawcą na żądanie, indywidualnie dla każdego przypadku.

Dane nieosobowe

Możemy zbierać pewne nieosobowe informacje o naszych użytkownikach w trakcie odwiedzania nimi naszych stron internetowych, takie jak typ używanej przeglądarki, typ systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik oraz nazwa dostawcy usług internetowych. Używamy nieosobowych informacji gromadzonych przez nas w celu poprawy jakości naszych usług i zarządzania treścią naszej Witryny oraz umożliwienia nam personalizacji waszego internetowego doświadczenia. Możemy również korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z naszej Witryny.

 Ujawnienie / Proces Prawny

Witryna www.datarooms.org może zachować i ma prawo ujawniać wszelkie informacje o użytkownikach lub informacje o korzystaniu z Witryny bez uprzedniej zgody użytkownika, jeśli jesteśmy pewni, że takie działania są konieczne do: (a) przestrzegania praw własności lub bezpieczeństwa datarooms.org lub jego pracowników, podmiotów stowarzyszonych, innych użytkowników serwisu lub opinii publicznej; lub (b) egzekwowania Warunków Użytkowania lub Warunków korzystania z serwisu. Możemy również ujawnić informacje, które uznajemy za konieczne do spełnienia obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego,  do wykonania nakazu sądowego, wezwania do organu ścigania lub innego wniosku rządowego.

Rezygnacja z malingu

Datarooms.org może skontaktować się z producentami oprogramowania i odwiedzającymi strony internetowej, którzy przesłali nam prośbę przez formularz w naszej Witrynie. Jeśli chcecie wypisać się z listy mailingowej po prostu zawiadomcie nas w odpowiedzi na e-mail lub skontaktujcie się z nami pod info@datarooms.org

Aktualizowanie informacji

Jeśli w dowolnym momencie Państwa dane kontaktowe ulegną zmianie i będzie potrzeba zweryfikować lub zmienić informacje, którymi dysponujemy w naszych dokumentach dotyczących Państwa lub Pańskiej spółki, prosimy o kontakt pod adresem info@datarooms.org

Ciasteczka

Pliki cookie to pliki tekstowe, które umieszczamy w przeglądarce komputera w celu zapisania preferencji. Pliki cookie same nie ujawniają adresu e-mail ani innych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, chyba że zdecydujecie się przekazać nam te informacje, na przykład w trakcie rejestracji w jednej z naszych witryn. Jeśli jednak zdecydujecie się udostępnić Witrynie dane osobiste, informacje te mogą być powiązane z danymi przechowywanymi w pliku cookie.

Używamy plików cookie, aby lepiej zrozumieć preferencje naszych użytkowników, dla poprawy oferty zawartości i produktów a także dla ulepszenia treści i usług naszej Witryny. Na przykład możemy używać plików cookie do personalizacji swoich doświadczeń na naszych stronach internetowych (np. by rozpoznać was według loginu po powrocie do naszej witryny) i zapisać hasło w chronionych obszarach.

Korzystamy z plików cookie Google Analytics do śledzenia zachowań użytkowników w naszej Witrynie. Dane przechowywane w tych plikach cookie mogą być wykorzystywane do stosowania technik reklamowych opartych na zainteresowaniach, w tym remarketingu, śledzeniu odbiorców o podobnych zainteresowaniach, badaniu audytorium rynku, podobnego audytorium, danych demograficznych i lokalizacji.

Nie łączymy informacji osobistych umożliwiających identyfikację z danymi nieosobowymi, otrzymanymi z innych źródeł, na przykład gromadzonymi za pośrednictwem jakichkolwiek produktów lub funkcji reklamowych, chyba że użytkownik potwierdzi te informacje, zapisując się do newslettera datarooms.org. Możecie wyłączyć reklamy spersonalizowane (oparte na zainteresowaniach w Google), aktualizując ustawienia reklam na stronie www.google.com/settings/ads lub odwiedzając obecnie dostępne w Google Analytics opcje wyboru stron internetowych.

Gromadzenie danych przez strony trzecie

Nasza strona zawiera linki do innych witryn internetowych (np. Witryny dostarczające informacje o konkretnych kategoriach oprogramowania), których praktyki informacyjne mogą być inne niż nasze. Odwiedzający powinni zapoznać się z informacjami o prywatności innych witryn, ponieważ nie mamy kontroli nad informacjami, które są przekazywane lub zbierane przez osoby trzecie.

Czasami oferujemy promocje promowane (lub współzarządzane) przez zidentyfikowane strony trzecie. Ze względu na ich sponsoring, osoby trzecie mogą uzyskać dane osobiste, które użytkownicy dobrowolnie przekazują biorąc udział w promocji. Datarooms.org nie pilnuje wykorzystania tych informacji przez osoby trzecie. Konkretna promocja z rozsądnym wyprzedzeniem zawiadomi Państwa gdy strony trzecie będą wymagali dane identyfikacyjne.

Bezpieczeństwo i integralność informacji

Używamy rozsądnych środków technologicznych, fizycznych i innych, aby chronić dane użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem. Ze względu na charakter Internetu i powiązane z nim technologie nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych, a datarooms.org wyraźnie zrzeka się takiego obowiązku.

Prywatność dzieci

Spółka datarooms.org nie jest przeznaczona dla dzieci. Dzieci nie mogą korzystać z naszej Witryny i prosimy, aby nieletni (poniżej 18 roku życia) nie przekazywali nam żadnych danych osobowych. Nie świadomie zbieramy informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 13. roku życia. W przypadku, gdy dowiedzieliśmy się, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 13 roku życia, usuniemy te informacje z naszej bazy danych w trybie natychmiastowym.

Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy zmieniać politykę prywatności od czasu do czasu w miarę dodawania nowych produktów i usług, poprawiając dotychczasową ofertę i zmieniając technologie. Jeśli dokonamy istotnych zmian w sposobie postępowania z informacjami zebranymi w tej Witrynie, powiadomimy o tym użytkowników, umieszczając wyraźne informacje o tych zmianach w naszej Witrynie internetowej i w niniejszej polityce prywatności.

Międzynarodowi użytkownicy

Ta strona jest obsługiwana ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych wyrażają zgodę na przekazywanie ich danych do SZA w celu przetwarzania i użytkowania zgodnie z niniejszą polityką prywatności.